Pangasinan news: Agew na Beterano insilibra ed Pangasinan

LINGAYEN, Pangasinan, Enero 17 (PIA) — Insilibra la lamet et luyag na Pangasinan so “Veterans’ Day” nen kumasiyam na Enero diad Veterans Memorial Park, Capitol Compound ed sayan baley pian itanduro iray beterano ya nampakabayani nen World War II nagamoran labat so independensiya na saray Pilipino.

Ginmapo so selebrasyon na “Veterans’ Day” ed sakey a misa ya pisasalamat ya dinaoloan nen Rev. Fr. Victor Embuido. Sinmublay ed saya so pangiyalay na rosas ed Veterans Shrine nen Gov. Amado Espino Jr.; dati ya senador Leticia Ramos-Shahani; Lt. Gen. Anthony Alcantara, commander na Northern Luzon Command; Commodore Salvador Esguerra, deputy administrator na Philippine Veterans Affairs Office; tan Atty. James Curtis-Smith, presidente na Returned and Services League of Australia.

Kasumpal to ya, sakey a programa so agawa. Diad sayan programa, nampanengneng ira na “video” ya tinawag da ya “Unsurrendered 100 Voices.” Nabantayan ed “video” iray agawa ed luyag nen World War II tan naamtaan met iray istorya na saray akilaban nensaman ya mambibilay ni angga ed natan.

Binirbir met na gobierno ed luyag so sankatatkenan ya beterano ed Pangasinan ya mabilay ni. Sikato si U.S. Army Sgt. 1st Class Glicerio Valdez, Sr. ya taga-Alcala tan natan et mantaon na 102. Taluran taon la ya bimben nen Valdez so titulo ya sankatatkenan ya beterano diad luyag.

Panilaloen nen Leticia Ramos-Shahani iray Pangasinense ya mankakasakey pian naipawil so galang ya atawir ed saray beterano.
Naitdan met na “checkup,” libren tambal tan “gift packs” iray beterano kasumpal ya programa. (ANL/AM-PIA1 Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s