Pangasinan news: Agew na Propesyonal nagawa no Disyembre 15

DAGUPAN CITY,  (PIA) — Nagawa so “Agew na Propesyonal” no Sabado, Disyembre 15 ed Dagupan City National High School diad sayan siyudad ya pangidaoloan na Professional Regulation Commission (PRC).

Pilalek na PRC ed sayan programa ya iyasingger iray nandoroman serbisyo ed saray propesyonal diad luyag na Pangasinan.

Onong ed PRC, ag la mangastos na pasahe tan arom ni ran panggastosan iray propesyonal insan ag met la ra nakesawan ya maong lapud ag la kaokolan ya onla ra ed siyudad na Baguio ya kawalan to may opisina ya PRC pian gaween iray transaksiyon da.

Kaiba ed saray serbisyo ya iter na PRC et say panlista na saray pinmasa ed nandoroman eksamin; pan-“renew” na lisensiya; pangiter na lisensiya, “board certificate” tan “certification of good standing;” tan pangawat na saray aplikasyon parad Licensure Examination for Teachers (LET) ya nagawa no Marso 2013 tan aplikasyon parad saray arom ni ya eksamin.

Onggapo yan programa no alas-nuwebe ya kabwasan tan nasompal na alas-kuatro ya ngarem.

Ipapanonot na PRC ed saray mangala na lisensiya tan “board certificate” ya man-“e-mail” diad prcbaguio.regulations.renewal@gmail.com o man-teks diad 0921-969-3919 o diad 0916-627-9338 na pasen ya pangalaan da; ngaran; propesyon; “registration number;” tan petsa no kapigan ira nanpalista. (ANL/AM-PIA1 Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s