Pangasinan News: Pangakan na piseng impalapag ed saray Pangasinense

LINGAYEN, Pangasinan, Agosto 04 (PIA) – Pian panilaloen iray Pangasinense, ogaw tan matatken ya mangan na piseng, ginawa ed luyag so labanan diad pan-“drawing” tan panggawa na islogan ya sinalian na saray eskuela ya nanlapud dibisyon na Pangasinan I tan Pangasinan II.

Sayan labanan ya ginawa nen sampot na Hulyo diad Capitol Resort Hotel ed sayan baley et kabiangan na panselebra na Bulan ya Nutrisyon.

Onong ed si Milagros Gutierrez, nutritionist-dietician ya natan ya taon, duga-ruga ya say panselebra et akasentro ed importansiya na dugan panangan lalo la ed say pangakan na piseng diad inagew-agew.

Analo ed sayan labanan si Ahden Ganaganag, kampeon ya eskuela na Umanday Elementary School diad baley na Bugallon; John Norman Rodriguez, kumadwa ya manoorong ed Anda Elementary School diad baley na Anda; tan si Jonathan Mark Somera, kumatlo ya nanlapud East Central Elementary School diad baley na San Fabian.

Saray kumapat et si John Rodolph Cerdan na Mangaldan Integrated School diad baley na Mangaldan tan si Richard Sison, Jr. na Lobong Elementary School diad baley na San Jacinto. Wadia ed kumaanem ya puesto si Sharin Verzola na Sual Central School diad baley na Sual.

Naitdan ya medalya, sertipiko tan kuartan premyo iray analo. Taluran libo so naawat na kampeon; duaran libo so inter ed kumadwa; sanlibo tan liman lasos so naawat na kumatlo; tan sanlibo so inter ed saray wadia ed kumapat angga ed kumaanem ya puesto.

Getma na say tinaon ya panselebra na Bulan ya Nutrisyon ya ipaamta ed saray Filipino so importansiya na dugan nutrisiyon. Say tema na panselebra ed sayan taon et “Pagkain ng Gulay Ugaliin, Araw-Araw Itong Ihain.” (PIA-Pangasinan)

Gist: A province-wide poster and slogan making contest for students was held on July 31 at the Capitol Resort Hotel in Lingayen town in observance of the 38th Nutrition Month. This is to encourage Pangasinenses to increase consumption of vegetables as part of their healthy diet. The annual nutrition month creates greater awareness among Filipinos on the value of good nutrition. This year’s celebration is anchored on the theme “Pagkain ng Gulay Ugaliin, Araw-Araw Itong Ihain.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s