Pangasinan News: 3, 000 empleyado na Kapitolyo naitdan na libren serbisyo-medikal

LINGAYEN, Pangasinan, Hulyo 06 (PIA) — Naitdan na libren serbisyo-medikal so talon libon empleyado na Kapitolyo ya miembro na Healthy Habit Club nen a-duamplo tan pito na Hunyo ed Pangasinan Training and Development Center diad sayan baley.

Onong ed si Dr. Anna Maria Teresa De Guzman, hepe na Provincial Health Office (PHO), getma to yan programa ya gaween ya maabig so abig-laman na saray empleyado pian makapanlingkor iran maong ed saray Pangasinense.

Diad sayan programa, inala na saray doktor na PHO so “vital signs” da ray empleyado. Nanpa-Doppler test ni ray empleyado pian nasukat so agos na dala diad sali tan leksab na bikking.

Wala met so pansukat na “blood sugar” tan kolesterol, masahe tan pannengneng na mata. Saray mansisigarilyon empleyado et nanpa-“lung function test” pian naamtaan no wala lay sakit da ed bala.

Panilaloen nen Janet Asis na Human Resource Management Office iray arom ya empleyado ya mibiang la ra ed Healthy Habit Club pian nasali da met iray benepisyon naiiter na libre ed saray miembro. (PIA-Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s