Pangasinan news: Pangasinan Provincial Hospital naitdan na modernon makina ya pan-X-ray

SIYUDAD NA SAN CARLOS, Pangasinan, Hulyo 5 (PIA) –- Pangidaoloan na saray opisyal na gobierno ed sayan luyag so pangiter na “digital X-ray machine” ed Pangasinan Provincial Hospital diad barangay Bolingit ed sayan siyudad no a-singko na Hulyo.

Onong ed si Dr. Jackson D. Soriano, hepe na Pangasinan Provincial Hospital, sayan makina et mangiter na modernon serbisyo-medikal ed saray Pangasinense tan makatolong met ya pian maganon naamtaan iray liliknaen.

Ag la mankaokolan na “film” so “digital X-ray” kanian maples ya naalay resulta no manpa-X-ray. Ag met mangastos ya baleg ta ag la kaokolan ya iproseso may “film.” Maong met ya parad abig-laman ta manosar ya labat na daiset ya “radiation” aliwan singa say ordinaryon X-ray.

Ikarga yan makina diad Radiology Department ed Emergency Room Complex na Pangasinan Provincial Hospital. (PIA-Pangasinan)

Gist: The provincial government will lead the unveiling of a digital X-ray machine at the Pangasinan Provincial Hospital (PPH) in barangay Bolingit in San Carlos City on July 5. The new equipment was acquired by the provincial government to augment the hospital’s facilities and to improve its diagnostic capability. It will be installed later at the Radiology Department, Emergency Room Complex of PPH.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s