Pangasinan news: Sanlasos tan limamplon miyembro na 4Ps naitdan na “scholarship”

SIYUDAD NA DAGUPAN, Hunyo 22 (PIA) — Sanlasos tan limamplon miyembro na Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) diad Rehiyon Uno so akaiba ed Students Grants-in-Aid Program for Poverty Alleviation (SGPPA) na Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Ononged si Allan Lulu, information officer, getma to yan tolongan iray miyembro na 4Ps ya makapansompal na kolehiyo pian makaanap iray maong ya trabaho tan nabawasan iray mairap-bilay.

Pian magmaliw ya iskolar na SGPPA, nepeg ya say aplikante et akasompal na hayskul, ag onlampas na tirenta so taon to tan naipasa to ray kaokolan pian makaloob ed kolehiyo sakey la ed saya so entrance exam.

Naitdan iray apilin iskolar na talomplon libo kada semestre ya osaren da ya pambayar na “tuition fee” tan aromni ran babayaran. Nepeg balet ya makala ray iskolar na atagey ya grado.

Diad Rehiyon Uno, duaran eskuelaan so sarag ton panaralan ya apili iran iskolar, say Don Mariano Marcos Memorial State University (DMMSU) odino Mariano Marcos State University (MMSU).

Saray iskolar et sarag da labat ya mangalay kurso ed information technology, agriculture and related arts, education, engineering, health and sciences, arts and humanities, atmospheric science, tan environmental science. (ANL/AM-PIA1 Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s