Pangasinan news: DTI akitoop diad “Oplan Balik Eskwela” na DepEd

SIYUDAD NA DAGUPAN, Pangasinan, Hunyo 3 (PIA) – Akitoop diad “Oplan Balik Eskwela” na Department of Education so Department of Trade and Industry (DTI) pian maoksoy ya iparaan so panggapo na klase no Lunes.

Binantayan na DTI so bili da ray kaokolan ed eskuelaan. Onong ed si Marjorie Loresco na DTI, mas mamura iray lako diad siyudad na Alaminos, Dagupan tan Urdaneta nen say impalapag na saray kompanya.

Impaliwawa to met ya saray naitdan labat na “suggested retail price” (SRP) et ira may talagan kaokolan, kaiba lad saya so lapis, bolpen tan kuwaderno. Anggapo so SRP na bag ta sarag to met ya onorong so eskuela anggano anggapo ya o man-osar la na arom ya kargaan.

Impasabi nen Loresco ya nengnengen so kalidad da ray produkton sasaliwen. Sakey lad saya so krayola, nepeg ya walay “trademark,” ngaran tan panaayaman to may distribyutor tan nanlapuan to may produkto. Kumplito met kumon so bilang to may krayola ed kahon tan akasulat so “non-toxic” ya pakapatnagan ya saya et pinmasa diad “allowed toxicity level” na Food and Drug Administration.

Nakaokolan ya saray produkton nanlapud arom ya bansa et ipatalos diad Ingles. No andi, maong lan ag ya saliwen pian pokpokan iray sakit ya sarag ton naala lapud saray kemikal ya inlaok da nen ginawa da ya. (JCR/AMM-PIA1 Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s