Pangasinan News: Saray eskuelaan diad Dagupan ontolok ed “no collection policy” na DepEd

SIYUDAD NA DAGUPAN, Mayo 30 (PIA) — Impanonot na Department of Education (DepEd) ed amin ya publikon eskuelaan diad sayan siyudad ya ontolok ed “no collection policy” tan ag ira mansisingil na anto ka man ya babayaran no panagpa-enrol.

Onong ed si Dr. William Macob, superbaysor na DepEd, inpaamta la ed amin ya bumabangat diad publikon eskuelaan ed sayan dibisiyon so sayan panamaakar. Kanian nailaluan na saray atateng ya anggapoy mansingil ed sikara no ipa-enrol da ray ilalak da.

Impaliwawa met nen Macob ya ag singilen iray mabuloy na kontribusyon no panagpa-enrol tan kada Hunyo. Laen lay bayar ed saya no kapigan walay okasiyon na sarayan organisasiyon.

Kaiba ed saray mabuloy na kontribusyon so “Boy Scouts of the Philippines,” “Girl Scouts of the Philippines,” “Philippine National Red Cross,” “Anti-Tuberculosis Fund Drive,” “Parents-Teachers Association,” palapag tan panmiembro ed saray organisasiyon.

Sayan panamaakar ya mangi-iyan na balangsakey ya Filipino ed eskuelaan na libre, et sakey ya aksiyon na gobierno pian labanan so kairapan. Garantiya met yan amin ya ogogaw tan kalangweran et makaorong, kagnapan na sakey a getma ed Millennium Development Goal. (ANL/AM-PIA Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s