Pangasinan News: Presinto na pulis ya asingger ed saray eskuelaan nilukasan diad siyudad na Dagupan

SIYUDAD NA DAGUPAN, Mayo 23 (PIA) — Nilukasan so balon palagey ya presinto na pulis diad barangay Tapuac ed sayan siyudad nen labinwalo na Mayo.

Onong ed si Atty. Gonzalo Duque, presidente na Pangasinan Press Club (PPC) tan Lyceum Northwestern University (LNU) kaokolan so sakey a presinto ed sayan pasen ya kulaan na saray eskuelaan pian patondaen iray “fraternity war” ya maslak agawa nen katantaon.

Diad tulong tan suporta nen Rep. Georgina De Venecia ed kumapat na distrito na sayan luyag, naipalagey so sayan presinto ya makatulong na baleg pian legpetan so mareen tan maoksoy a siyudad.

Impasabi met nen Duque ya duga-ruga yan presinto diad panggapo na orong ta nabawasan o napokpokan iray sarag ton nagawan mauges ed saray eskuela. Nasigurado met ya niumalit iray edipisyon ipapalagey dia ta wala ray pulis ed kaliber-liber. (ANL/AM-PIA Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s