Pangasinan News: Saray analo ed Palarong Pambansa 2012 impakabat; NCR nanunaan

LINGAYEN, Pangasinan, 14 Mayo (PIA) — Say pampakabat na saray analo ed Palarong Pambansa 2012 et ginawa diad Narciso Ramos Sports and Civic Center (NRSCC) ed sayan baley nen Sabado. 

Onaan dan impakabat iray analo na espesiyal ya galang. Say Rehiyon 4-B so sankadisiplinaan tan “cleanest, greenest, eco-friendliest” ya delegasyon. Sanka-uksoy ya delegasyon so Rehiyon 4-A tan sankabalegan ya delegasyon ed pansompal a programa so Rehiyon 10. 

Say Tandoc Elementary School tan Tandoc National High School diad siyudad na San Carlos so “cleanest, greenest, eco-friendliest” ya eskuelaan. “Best School Host Billeting Area” balet so Estanza Elementary School tan Estanza National High School ed baley na Lingayen. 

Kasompal to ya, impaamta da la ray analo ed dibisiyon na elementarya. Saraya et say National Capital Region, onaan; Rehiyon 6, kumadwa; Rehiyon 4-A, kumatlo; Rehiyon 7, kumapat; Rehiyon 10, kumalima; tan Rehiyon Uno, kumanem. Parad dibisiyon na hayskul, saray analo et National Capital Region, onaan; Rehiyon 6, kumadwa; Rehiyon 4-A, kumatlo; Rehiyon 7, kumapat; Rehiyon 3, kumaliwa; tan Rehiyon 12, kumanem. 

Ami-amin, say National Capital Region so onaan; Rehiyon 6, kumadwa; Rehiyon 4-A, kumatlo; Rehiyon 7, kumapat; Rehiyon 10, kumalima; tan Rehiyon 3 so kumanem. 

Indayew nen Sec. Armin Luistro na Department of Education (DepEd) so Rehiyon Uno, Rehiyon 3 tan ARMM (Autonomous Region of Muslim Mindanao) lapud inmatagey so puesto da natan ya taon. Nen katantaon, kumalabindua so Rehiyon Uno natan kumasiyam la; kumawalo so Rehiyon 3 natan kumanem la; tan kumalabimpito so ARMM natan kumalabinlima la. 

Antis ya asompal so programa, sanlibon “sky lantern” so sinelselan tan pinatikyab ya pamidbiran na say apoy na galaw et onsempet lad saray pasen da. Nankansiyon met iray “Auld Lang Syne” pian naipanengneng so pankakasakey tan pankakaaro na saray kaiba ed sayan sankabalegan ya pagalaw diad bansa. (PIA-Pangasinan) 

Gist: The announcement of winners in the Palarong Pambansa 2012 was held on Saturday at the Narciso Ramos Sports and Civic Center (NRSCC) in Lingayen town. Special awards were given out first. Then victors in the elementary and in high school division were proclaimed next. Marked as this year’s over-all title holders are National Capital Region (NCR), champion; Region 6 (Western Visayas), 1st runner-up; Region 4-A (CALABARZON), 2nd runner-up; Region 7 (Central Visayas), 3rd runner-up; Region 10 (Northern Mindanao), 4th runner-up; and Region 3 (Central Luzon), 5th runner-up. Department of Education (DepEd) Secretary Bro. Armin Luistro lauded Region 1 (Ilocos), ARMM (Autonomous Region of Muslim Mindanao) and Region 3 (Central Luzon) for their significant leap in standings. Before the program ended, participants lighted around 1000 multi-colored sky lanterns and sang “Auld Lang Syne.” 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s