Pangasinan News: Pantitipon na saray kalangweran ginawad siyudad na Dagupan

SIYUDAD NA DAGUPAN, 14 Mayo (PIA) — Ginawad sayan siyudad so pantitipon na saray kalangweran nen sakey a simba ed Astrodome diad pangidaolo na lokal ya gobierno tan say Globe Telecom. Getma to yan panilaloen iray ogogaw ya Dagupeno ya manmaliwan maseseg ya dalan parad pamasimbalo.

Nanduruman tongtong so inter na saray inimbitaan ya mansalita parad saya, kaiba lay pampabiskeg ed saray kalangweran ya mitoop diad panggaway desisyon; pakaamta ed saray patbek ed komunidad tan panon to yan naebatan; tan say pangosar na balon teknolohiya pian naipasabi so liknaan ed arom.

Impaliwawa met ed sikara so ley na “solid waste management” pian ontolong irad pan-asikaso na inkapalsa. Impasal ni ran mansalitan walay kumpiyansa pian maabig dan naipasabi so gabay dan ibaga tan sinmayaw ira parad kamaongan na abig-laman.

Saray eskuela ed Lyceum-Northwestern University (LNU), University of Luzon (UL) tan University of Pangasinan (UPANG) a kabiangan ed Students in Free Enterprise (SIFE) so sinmali ed pantitipon. Pilalek na saray nanletneg ya makatolong iray naralan da pian manmaliwa ran maong ed arapen. (ANL/AM-PIA Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s