Pangasinan News: Malinis ya ilog ed Pangasinan impanengneng diad Banca Parada

BUGALLON, Pangasinan, Mayo 10 (PIA) — Pian naipanengneng so malinis ya ilog ed sayan luyag, sanlasos tan anemplo (160) ya baluto so binmaliw ed ilog na Agno manlapud Pangapisan diad baley na Lingayen anggad Bañaga ed sayan baley nen a-uno na Mayo parad Banca Parada.

Duaran kategorya so pinanlabanan ed Banca Parada. Kategorya A parad saray barangay tan kategorya B parad saray “national government agencies” (NGAs), “local government units” (LGUs) tan arom ni ran institusiyon.

Analon kampeon ed kategorya A so Baybay Lopez; kumadwa so San Isidro Sur; kumatlo so Dulag; tan kumapat so Naguilayan. Sayan apatira et barangay diad baley na Binmaley. Diad kategorya B, kampeon so baley na Sual; kumadwa so baley na San Fabian; kumatlo so baley na Anda tan kumapat so baley na Binmaley.

Naitdan na duamplo tan liman libo iray kampeon; duamplon libo iray kumadwa; labinliman libo iray kumatlo tan samplon libo iray kumapat. Wala met so tropeyo da ray analo ed kategorya A. Angawat balet na sertipiko tan taluran libo tan liman lasos iray aga analo. Sertipiko met so inter parad saray atalo ed kategorya B.

Impormisa na gobierno ed luyag ya pabiskegen to ni so suporta ed saray NGAs, LGUs tan saray opisyal na lokal a gobierno diad pan-asikaso na inkapalsa. Panilaloen to met iray totoo ya mikasakey pian legpetan so maong a kaimbuas parad saray Pangasinense. (PIA 1, Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s