Pangasinan News: Iskolar na luyag dinmagop ed Doypuay Kalangweran

LINGAYEN, Pangasinan, Mayo 4 (PIA) -– Dinmagop iray iskolar na sayan luyag ed Doypuay Kalangweran ya ginawad gilig na dayat ed sayan baley nen sampot na Abril anggad nen a-uno na Mayo.

Getma to yan panilaloen iray kalangweran ya likasen so kaliber-liber da, panliketan so lokal ya kultura da tan naipatalos ed sikara so maabig iran ugali.

Kaiba ed saray makabaliksan ya kimey da so inpitoop ed pantanem na kiew diad baley na Bugallon. Nanggalaw iray palo sebo, “sack race” tan nanpatikyab iray baga-baga ya nanpaasingger ed sikara diad sakey tan sakey. Abantayan da met so Banca Parada ya kabyangan na pamagalang ed Pistay Dayat.

Diad limaran taon ya panggagaway Doypuay Kalangweran, matinunos ni yan mangiiter na makanan inkagawa ed saray ogogaw a Pangasinense.

Kagnapan met ya na pormisa na gobierno ya onaen iray programan parad kamaongan da ray kalangweran pian ombaleg iran maong ya totoo ontan met naipanunot la met so kipapasen da ta sikara so kaimbuas na sayan luyag. (AM/ANL-PIA 1, Pangasinan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s